ثبــــــت نــــام آنـــلایـــــن


انتخاب پوهنځی

در این بخش پوهنځی مورد نظر خود را انتخاب می کنید.
*
*
*

شهرت

نام و شهرت تان را وارد کنید. اطمینان حاصل کنید که معلومات درست را وارد نمودید. معلومات را که وارد مینمائید از آن در پوهنتون غالب و در وزارت تحصیلات عالی استفاده میشود.
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

نمبر تماس فامیل

در این بخش نمبر تماس فامیل تان را وارد نمائید. دقت نمائید نمبر تماس اعضای فامیل را درست وارد نمائید
*
*

آپلود عکس

لطف نموده عکس به سایز پاسپورد را آپلود کنید. و حجم عکس بیشتر از 1 مگابایت نباشد.

آدرس

لطفا معلومات آدرس را که وارد میکنید درست باشد زیر از آن در پوهنتون غالب استفاده میشود.

آدرس دایمی

*
*
*

آدرس فعلی

*
*
*
*

معلومات تحصیلی

لطفا معلومات تحصیلی خویش را وارد نمائید. اطمینان حاصل نمائید که معلومات را که وارد مینمائید درست باشد زیرا که از آن در پوهنتون غالب استفاده میشود.
*
*
*
*

معلومات کانکور

اگر امتحان کانکور دادید. لطف نموده نمبر آی دی کانکور و نمره کانکور خویش را وارد نمائید.

لطفاً اطمینان حاصل کنید که فیلدهای لازم (*) را پر کرده اید